Kişilik

Kişilik

Şirket kurucusu ve yöneticisi Can Ördek,  Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin eğitimli kurtarma sistemleri teknisyenidir ve kendisi aldığı özel eğitim esnasında donanma fişekçiliği alanında özel bilgiler edinmiştir.
Can Ördek, üniversitede aldığı uçak teknisyenliği eğitiminin ardından, tanınmış Alman güvenlik kuruluşlarında yöneticilik deneyimleri edinmiştir. Mesleki gelişimi esnasında Can Ördek, özel nitelikleri nedeniyle kişisel güvenlik alanında uzmanlaşmıştır.